Naszym celem jest pomoc psychologiczna , wypoczynek, motywacja , podniesienie samooceny dla osób które straciły pracę, pomoc w znajdowaniu znajomości, doradztwo w zakresie zdobycia pracy , to jedno co może pomóc w problemie wykluczenia społecznego takich osób. W dłuższej perspektywie czasowej brak zatrudnienia prowadzi do wykluczenia społecznego, które utożsamiane jest przede wszystkim z ubóstwem i biedą. Osoby i rodziny, w których występuje problem długotrwałego bezrobocia, uzależniają się od korzystania z pomocy społecznej, a w konsekwencji tracą umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przyjmują postawę bierności i coraz bardziej oddalają się od rynku pracy. Wyrazem postępującego procesu dezorganizacji podstawowej grupy społecznejjaką jest rodzina jest wzrost liczby środowisk, które można nazwać dysfunkcyjnymi,do powstania których doprowadza brak realizacji funkcji, które są określone i oczekiwane przez społeczeństwo. Innym rodzajem tej grupy jest rodzina dotknięta problemem społecznym, np. bezrobociem, uzależnieniem. W rzeczywistości społecznej mamy jeszcze do czynienia z kolejnym typem rodziny, a mianowicie rodziny patologiczne. Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka.

Składa się na nie: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, poziom wykształcenia rodziców, sytuacja materialna i zdrowotna. Bezradność wynikająca z zaburzenia równowagi systemu rodzinnego przejawiającego się trudnościami we własnym wypełnianiu ról społecznych przez poszczególnych członków rodziny często jest przyczyną złego funkcjonowania rodziny. Objawia się to poprzez problemy w wypełnianiu ról rodzicielskich i  problemy wychowawcze związane z prezentowaniem przez dzieci agresywnych zachowań, łamaniem obyczajów i norm społecznych.

Wszelka pomoc w takim przypadku którą ośrodek "Centrum Natury" oferowałby swoim klientom będzie zmierzać do udzielenia wsparcia rodzinie w odbudowie prawidłowych relacji i umacniania postaw rodzicielskich . Centrum Natury będzie oferował w swoim zakresie organizacyjnym społeczny charakter czasu wolnego, rozwój wspólnych zainteresować mam i dzieci, rozwój zainteresowań dzieci, kształcenie form dobrego zachowania , pomoc psychologiczna dla mam aby wesprzeć je w trudach codzienności , spędzenie czasu na powietrzu- ośrodek ma taras z widokiem na las, który rozluźnia, wprawia w refleksję , obok ośrodka są boiska sportowe które z pewnością będą wykorzystane na wspólną zabawę z dziećmi.

Wokół ośrodka są góry , ścieżki piesze i rowerowe. Z pewnością pobyt w takim ośrodku sprawi lepsze samopoczucie mam i dzieci, rodzin które będą szukały wytchnienia.

Jesteśmy po to aby pomagać. to nasze motto i nasz cel.